O-RING beständigkeiten | Auslegungstools

MediumCASEPDMNBRHNBRVMQFVMQFEPMFKMFFKMPTFEFEP
Abwasser-AAABAAAAAA
Acetaldehyd75-07-0BDCDDDDAAA
Acetamid60-35-5ABBAABCAAA
Aceton67-64-1BDDDDDDAAA
Acetophenon98-96-2BDDDDDDAAA
Acrolein107-02-8ABBDDAAAAA
Acrylsäure79-10-7CBBDBDDAAA
Acrylsäurebutylester141-32-2DDDCDDDAAA
Acrylsäureethylester140-88-5CDDCDCDAAA
Acrylsäuremethylester96-33-3CDDDDDDAAA
Alkalilauge1310-58-3ABBBBBBAAA
Aluminiumacetat139-12-8ABBDDACAAA
Aluminiumchlorid7446-70-0ABBDDACAAA
Aluminiumfluorid7784-18-1AAABAAAAAA
Aluminiumhydroxid21645-51-2BAAAAABAAA
Aluminiumnitrat13473-90-0AAABAAAAAA
Aluminiumorthophosphat7784-30-7AAAAAAAAAA
Aluminiumsulfat10043-01-3AAAAAAAAAA
Ameisensäure64-18-6BCCDDCCBAA
Ameisensäureethylester109-94-4BDDDABABAA
Aminobenzoesäure150-13-0BDDDDABAAA
Aminobutane109-73-9CCDCDBDAAA
Ammoniak flüssig7664-41-7ABBBDBDAAA
Ammoniak gasförmig7664-41-7AAAADADAAA
Ammonium7664-41-7AAAACACAAA
Ammoniumacetat631-61-8AABBAADAAA
Ammoniumarsenat7784-44-3ABBBAABAAA
Ammoniumbromid12124-97-9AAABAAAAAA
Ammoniumcarbonat506-87-6BDDBCABAAA
Ammoniumchlorid12125-02-9AAACBAAAAA
Ammoniumfluorid12125-01-8AAACBAAAAA
Ammoniumhydroxid1336-21-6ADDABBBAAA
Ammoniumnitrat6484-52-2AAACCABAAA
Ammoniumnitrit13446-48-5AAACAAAAAA
Ammoniumsulfat7783-20-2AAABDADAAA
Amylnaphthalin86-89-5DDDDACAAAA
Anilin62-53-3DDDDCBCAAA
Aniliniumchlorid142-04-1CCBCBABAAA
Anthracen120-12-7DBBDCAAAAA
Apfelsäure6915-15-7BAABAAAAAA
Argon7440-37-1AABBBAAAAA
Arsensäure7778-39-4ABAAAAAAAA
Asphalt8052-42-4DCCDCDDAAA
Bariumchlorid10361-37-2AAAAAAAAAA
Bariumhydroxid12230-71-6AAAAAAAAAA
Bariumsulfat7727-43-7AAAAAAAAAA
Bariumsulfid21109-95-5AAAAAAAAAA
Beizlösung13445-49-3CDDDDDCAAA
Benzin64742-82-1DAADBBAAAA
Benzoesäureethylester93-89-0BDDDBCBAAA
Benzoesäuremethylester93-58-3DDDDAAAAAA
Benzol71-43-2DDDDDCBAAA
Benzolsulfonsäure98-11-3CDDDCBAAAA
Benzoylchlorid98-88-4DDDDBAAAAA
Benzylacetat140-11-4ADDDDCDAAA
Benzylalkohol100-51-6ADDCBAAAAA
Benzylbromid100-39-0DDDDDBAAAA
Benzylchlorid100-44-7DDDDCABAAA
Bernsteinsäure110-15-6AAAAAAAAAA
Bezoin Isobutylether22499-12-3DCBDDDDAAA
Bier-AAAAAAAAAA
Biphenyl92-52-4DDDDCBAAAA
Blausäure74-90-8ABBDCBAAAA
Bleiacetat301-04-2ACBDDDDAAA
Bleinitrat10099-74-8AAADABAAAA
Borsäure10043-35-3AAABAAAAAA
Bremsflüssigkeit (Glykolbasis) -ACCDDADAAA
Bremsflüssigkeit (Mineralölbasis)-DAACAAAAAA
Brom7726-95-6DDDDCDCAAA
Brombenzol106-86-1DDDDBCBAAA
Brommethan74-83-9DBBCABAAAA
Bromwasser7726-95-6BDCDCCBAAA
Bromwasserstoffsäure10035-10-6ADDDCAAAAA
Butadien106-99-0DDDDABBAAA
Butan106-97-8DAADABAAAA
Butandiol110-63-4ABBDDAAAAA
Butanol71-36-3BAACBAAAAA
Butanon78-93-3CDDDDDDAAA
Buten106-98-9DBBDBBAAAA
Butenin689-97-4AAABBBAAAA
Butter8029-34-3BAABAAAAAA
Buttersäureisopentylester106-27-4DDDDDDDAAA
Butylacetat123-86-4BDDDDDDAAA
Butylacrylat141-32-2DDDDDDDAAA
Butyldiglycol112-34-5ADDDDBBAAA
Butylen106-98-9DBDDCBAAAA
Calciumacetat62-54-4BDCDDADAAA
Calciumarsenat7778-44-1AAABAAAAAA
Calciumchlorid10043-52-4AAAAAAAAAA
Calciumhydrogensulfit13780-03-5BAADCAAAAA
Calciumhydroxid1305-62-0AAACAAAAAA
Calciumnitrat10124-37-5AAABAAAAAA
Calciumphosphat7758-87-4AAAAAAAAAA
Calciumsulfid20548-54-3ABABAAAAAA
Campher76-22-2DAADDBBAAA
Carbamate1111-78-0BCCCAAAAAA
Chlor (nassen)7782-50-5CDDDCCBAAA
Chlor (trocken)7782-50-5DDCDBCAAAA
Chloralhydrat302-17-0DDDDDCCBAA
Chlorameisensäureethylester541-41-3DDDDBBAAAA
Chlorbenzol108-90-7DDDDCCAAAA
Chlordan57-74-9DBBDBAAAAA
Chlordioxid10049-04-4DDDDCAAAAA
Chloressigsäure79-11-8BDDDDDDAAA
Chlorethan75-00-3BAADABAAAA
Chlormethan74-87-3CDDDBDBAAA
Chlormethylpropan513-36-0BDDABBAAAA
Chloroaceton78-95-5ADDDDDDAAA
Chloroform67-66-3DDDDBDAAAA
Chlorpropan540-54-5DDDDCDAAAA
Chlortoluol95-49-8DDDDCCBAAA
Chlorwasserstoff7647-01-0ADDDDAAAAA
Chromsäure7738-94-5BDDCCAAAAA
Citronensäure77-92-9AAAAAAAAAA
Cumol (Isopropylbenzene)98-82-8DDDDBCAAAA
Cyclohexan110-82-7DAADCBAAAA
Cyclohexanol108-93-0DBBDAAAAAA
Cyclohexanon108-94-1CDDDDBDAAA
Decalin91-17-8DDDDBBAAAA
Decan124-18-5DAABAAAAAA
Diacetonalkohol123-42-2ADDDDDDAAA
Dibenzylether103-50-4BDDDDDDAAA
Dibutylamin111-92-2DDDDDBDAAA
Dibutylether142-96-1CDDDCDDAAA
Dibutylphthalat84-74-2BDDBCBCAAA
Dichlorethan107-06-2DDDDCBAAAA
Dichlormethan75-09-2DDDDBBBAAA
Dichloroisobutane26761-81-9DBBDBAAAAA
Dieselkraftstoff68476-34-6DAADAABAAA
Diethylamin224-586-4CCCDDADAAA
Diethylenglykol111-46-6AAABAAAAAA
Diethylentriamin111-40-0ABBDDDDAAA
Diethylether60-29-7CCCDCDDAAA
Diethylsulfat64-67-5BDDDDADAAA
Diisopropylbenzol577-55-9DDDDCCAAAA
Diisopropylether108-20-3DCCDCCDAAA
Diisopropylketon565-80-0BDDDDDDAAA
Dimethylanilin121-69-7CDDDDDDAAA
Dimethylbutan79-29-8DAADAAAAAA
Dimethylether115-10-6CBBAADDAAA
Dimethylpentanon 565-80-0BDDDDDDAAA
Dimethylsulfat201-058-1DDDDDDBAAA
Dioxan123-91-1BDCDDDDAAA
Diphenyl74-31-7DDDDCBAAAA
Diphenyloxid101-84-8DDDDCCBAAA
Dodecylbenzene123-01-3DDDDDBAAAA
Dowtherm 209107-98-2ACBCCACAAA
Eisenchlorid (II)7758-95-3AAABAAAAAA
Eisenchlorid (III)7705-08-0AAABAAAAAA
Eisennitrat (III)10421-48-4AAABAAAAAA
Eisensulfat (III)10028-22-5AAAAAAAAAA
Entionisiertes Wasser7732-18-5AAADCAAAAA
Epichlorhydrin106-89-8CDDDDDDAAA
Erdgas68410-63-9DAADBBAAAA
Erdnussöl8002-03-7CAAAAAAAAA
Essig-ABBABBAAAA
Essigsäure64-19-7ACCDDDCAAA
Essigsäureethylester141-78-6CDDCDDDAAA
Essigsäureisopropylester108-21-4CDDDDDDAAA
Essigsäuremethylester79-20-9BDDDDDDAAA
Essigsäureoctylester112-14-1CDDCDDDAAA
Essigsäurephenylester122-79-2BDDDDCDAAA
Essigsäurepropylester109-60-4ADDDDDDAAA
Ethan74-84-0DAADBAAAAA
Ethanol64-17-5ABBAAABAAA
Ethanolamin141-43-5BbBBDBDAAA
Ethanol-Kraftstoff64-17-5DDDDBBAAAA
Ethen74-85-1BAADABAAAA
Ether60-29-7CCCDCDDAAA
Ethin74-86-2AAABAAAAAA
Ethylbenzol100-41-4ADDDABAAAA
Ethylendiamin107-15-3AAABDBDAAA
Ethylenglycol107-21-1ABBAAAAAAA
Ethylenoxid75-21-8DDDDDDDAAA
Ethylhexanol104-76-7AAABAAAAAA
Ethylsulfat540-82-9ADDDDACAAA
Farbverdünner-DDDDCBBAAA
FC 11 (Trichlorofluoromethane)75-69-4DBBDBDBBAA
FC 112 (Tetrachlordifluorethan)76-12-0DBBDCDBBAA
FC 113 (Trichlorotrifluoroethane)76-13-1DAADDDBCAA
FC 114 (Dichlorotetrafluoroethane)76-14-2AAADBDBCAA
FC 114B2 (Dibromotetrafluoroethane)124-73-2DBBDBDBCAA
FC 115 (Chloropentafluoroethane)76-15-3AAADDDBCAA
FC 12 (Dichlorodifluoromethane)75-71-8BAADCDBBAA
FC 13 (Chlortrifluormethan)75-72-9AAADCAAAAA
FC 134a (Tetrafluorethan)811-97-2AAACCDDBAA
FC 13B1 (Bromtrifluormethan)75-63-8AAADBBBBAA
FC 142b (Chlorodifluoroethane)75-68-3DBBDDDBCAA
FC 22 (Chlorodifluoromethane)74-97-5BDDDDDDBAA
FC 31 (Chlorfluormethan)593-70-4BDDDDDDBAA
FC 32 (Difluormethan)75-10-5AAADCDDBAA
FC C316 (Dichlorhexafluorcyclobutan)356-18-3AAADDDABAA
FC C318 (Octafluorcyclobutan)115-25-3AAADDDBCAA
FC TA (Tetrafluoroethane)811-97-2AAACBCCCAA
FC TC (Difluorochloromethane)75-45-6BAADDDABAA
Fischöl8016-13-5DAAAAAAAAA
Fluor7782-41-4CDDDBBBBBB
Fluorbenzol462-06-6DDDDBACAAA
Fluorwasserstoff7664-39-3DDDDDBBAAA
Fluorwasserstoffsäure7664-39-3DDDDDAAAAA
Formaldehyd50-00-0BCCBDADAAA
Furfural98-01-1BDCDDCDBAA
Gallussäure149-91-7BBBBAAAAAA
Gelatine9000-70-8AAAAAAAAAA
Glucose50-99-7AAAAAAAAAA
Glycerin56-81-5BAAAAAAAAA
Glycin56-40-6ABBCBBAAAA
Harnstoff57-13-6ABBDDAAAAA
Helium7440-59-7AAAAAAAAAA
Heptan142-82-5DABDBCAAAA
Hexadecan544-76-3DAADCAAAAA
Hexafluoridokieselsäure16961-83-4BBBDDABAAA
Hexan110-54-3DABDABAAAA
Hexanol111-27-3CBBCBBAAAA
Hexanon591-78-6BDDCDDDAAA
Hydraulikflüssigkeit-DAACBAAAAA
Hydraulikflüssigkeit (Kohlenwasserstoff-Basis)-DAACBAAAAA
Hydraulikflüssigkeit (Petroleum-Basis)-DAABAAAAAA
Hydraulikflüssigkeit (Silikon-Basis)-AAADCAAAAA
Hydraulikflüssigkeit (Wasserglykol-Basis)-BBBDDABAAA
Hydrauliköl (MIL-H-5606)-DAADABAAAA
Hydrochinon123-31-9BDDDCCBBBB
Iodpentafluorid7783-66-6DDDDDDDBBB
Isoamylacetat123-92-2CDDDDDDAAA
Isopentan78-78-4DAADDAAAAA
Isophoron78-59-1DDDDDCDAAA
Isopropylamin75-31-0DBBDDBDAAA
Isopropylchlorid75-29-6DDDDCBAAAA
Isopropylether108-20-3DCBDCDDAAA
Jod7553-56-2BCBCABAAAA
Kaffee-BBBAAAAAAA
Kaliumacetat127-08-2ACDDDADAAA
Kaliumbromid7758-02-3AAADCAAAAA
Kaliumchlorid7447-40-7AAAAAAAAAA
Kaliumcyanid151-50-8AAAAAAAAAA
Kaliumdichromat7778- 50-9AAAAAAAAAA
Kaliumhydrogensulfat7646-93-7AAADCAAAAA
Kaliumhydroxid1310-58-3CDDDDADAAA
Kaliumnitrat7757-79-1AAAAAAAAAA
Kaliumsulfat7778-80-5AAAAAAAAAA
Kaliumsulfid1312-73-8AAADCAAAAA
Kerosin8008-20-6DAADACAAAA
Kieferöl8002-09-3DBBDAAAAAA
Kohlensäure463-79-6ABAAAAAAAA
Kohlensäuredimethylester616-38-6DDDDBAAAAA
Kohlenstoffdioxid124-38-9BAABAAAAAA
Kohlenstoffdisulfid75-15-0DDDDAAAAAA
Kohlenstoffmonoxid630-08-0AAAAABAAAA
Kohlenstofftetrachlorid56-23-5DCDDDABBAB
Kokosöl8001-31-8CAAAAAAAAA
Königswasser8007-56-5CDDDCABAAA
Körperflüssigkeit-AAAAAAAAAA
Kreolsäure-DDBDBAAAAA
Kresol1319-77-3DDBDBAAAAA
Kupferacetat6046-93-1BBBDDADAAA
Kupferacetat (II)142-71-2BBBDDDDAAA
Kupferchlorid7447-39-4AAAAAAAAAA
Kupfercyanid544-92-3AAAAAAAAAA
Kupferkalkbrühe (Bordeaux)8011-63-0ADDBBAAAAA
Kupfersulfat7758-98-7AAAAAAAAAA
Lack-DDDDDDDAAA
Lavendelöl8000-28-0DBCDBAAAAA
Leinöl-DAAAAAAAAA
Limonen7705-14-8DCBDCCAAAA
Linolsäure60-33-3DBBBBABAAA
Lithiumchlorid7447-41-8AAAAAAAAAA
Magnesiumacetat16674-78-5DDDDDCDAAA
Magnesiumchlorid7786-30-3AAAAAAAAAA
Magnesiumhydroxid1309-42-8ACBDDCAAAA
Magnesiumsulfat7487-88-9AAAAAAAAAA
Maiskeimöl8001-30-7CAAAAAAAAA
Maleinsäure110-16-7DDDCCBAAAA
Metaldehyd108-62-3ACCBADDAAA
Methan74-82-8DAADBBAAAA
Methanol67-56-1ABABBACAAA
Methoxypropylacetat108-65-6ADDBDCDAAA
Methylacrylat96-33-3BDDDDDDAAA
Methylamin74-89-5BDDDDBDAAA
Methylanilin100-61-8DDDDDBBAAA
Methylcellulose9004-67-5BBBBDBBAAA
Methylpentan107-83-5DDDDCCAAAA
Milch-BAABBAAAAA
Milchsäure50-21-5AAABAAAAAA
Milchsäurebutylesther138-22-7ABBAAABAAA
MIL-F-25558 (RJ-1)-DAADAAAAAA
MIL-F-25576 (RP1)-DAADAAAAAA
MIL-F-25656 (JP-6)-DAADBCAAAA
MIL-F-81912 (JP-9)-DCCDBCAAAA
MIL-S-3136 Type I-DAADACAAAA
MIL-S-3136 Type II-DBBDBCAAAA
MIL-S-3136 Type III-DBBDBCAAAA
Mineralöl8020-83-5CAABAAAAAA
Molybdändisulfid1317-33-5DAABAAAAAA
Monochloramin10599-90-3AAADDCDAAA
Morpholin110-91-8BDDDDDAAAA
Motorenbenzin8006-61-9DBCDACAAAA
Naphtha8030-30-6DBBDBBAAAA
Naphthensäuren1338-24-5DBCDAAAAAA
Natriumacetat127-09-3ACDDDBDAAA
Natriumbenzoat532-32-1AAAAAAAAAA
Natriumborat1330-43-4AAAAAAAAAA
Natriumcarbonat497-19-8AAAAAAAAAA
Natriumchlorat7775-09-9ABAAAAAAAA
Natriumchlorid7647-14-5AAAAAABAAA
Natriumcyanid143-33-9AAAAAAAAAA
Natriumfluorid7681-49-4AAABAAAAAA
Natriumhydroxid1310-73-2ACBBBAAAAA
Natriumhypochlorit 7681-52-9BCBBBAAAAA
Natriumnitrat7631-99-4ABADAAAAAA
Natriumnitrit7632-00-0ABADAAAAAA
Natriumperoxid1313-60-6ABBDAAAAAA
Natriumsalze151-21-3AAAAAAAAAA
Natriumsulfat7757-82-6 BDDCAAAAAA
Neon7440-01-9AAAAAAAAAA
Nickelacetat373-02-4 ABBDDDDAAA
Nickelchlorid7718-54-9AAAAAAAAAA
Nickelsulfat7786-81-4AAAAAAAAAA
Nitrobenzol98-95-3DDDDDABAAA
Nitroethan79-24-3CDDDDBDAAA
Nitromethan75-52-5CDDDDCDAAA
Nitropropan108-03-2BDDDDBDAAA
Nonan111-84-2DCBDDAAAAA
Octadecan112-88-9DAADAAAAAA
Octan111-65-9DCBDBBAAAA
Octanal124-13-0DAAAADDAAA
Octanol111-87-5ABBDBAAAAA
Oleylalkohol143-28-2AAAAAAAAAA
Olivenöl8001-25-0BAAAAAAAAA
Ölsäure112-80-1DCDDBAAAAA
Oxalsäure144-62-7ABBBAAAAAA
Ozon10028-15-6ADDAAAAAAA
Palmitinsäure57-10-3BBADAAAAAA
Paraffin8002-74-2DAAAABAAAA
Paraldehyd123-63-7ADDDDDDAAA
Pentan109-66-0DAADCAAAAA
Pentanol71-41-0ABBDAABAAA
Perchlorsäure7601-90-3BDDDABAAAA
Peroxyessigsäure79-21-0ACCBBABAAA
Petroleum-Gelee8009-03-8DAADAAAAAA
Pflanzenöle-CAABAAAAAA
Phenetol103-73-1DDDDDDDAAA
Phoron504-20-1BDDDDDDAAA
Phosphorsäure7664-38-2BDDDCBBAAA
Phosphortrichlorid7719-12-2ADDDAAAAAA
Phthalsäure88-99-3BCCDDBBAAA
Piperidin110-89-4DDDDDDDAAA
Propan74-98-6DAADBAAAAA
Propanol71-23-8ABABAAAAAA
Propylamin107-10-8DDDDDBDAAA
Propylnitrat627-13-4CDBDDDDAAA
Pyridin110-86-1BDDDDCDAAA
Pyroligninsäure74113-74-9BDDDDDDAAA
Pyrrol109-97-7CDDDDCDAAA
Quecksilber7439-97-6AAAAAAAAAA
Rapsöl8002-13-9BAACAAAAAA
Resorcin108-46-3DDDDDAAAAA
Rizinusöl8001-79-4BAAAAAAAAA
Rohöl8002-05-9DCBDBAAAAA
Saccharoselösung57-50-1AAAAAAAAAA
Salicylsäure69-72-7AAAAAAAAAA
Salmiak12125-02-9AAACBAAAAA
Salpetersäure7697-37-2DDDDCBBAAA
Salzsäure7647-01-0 ACCCCAAAAA
Salzwasser-AAAAAAAAAA
Sauerstoff (<100°C)7782-44-7ABABAAAAAA
Sauerstoff (Flüssig)7782-44-7DDDDDDDAAA
Schmierstoff-DBBDBBBAAA
Schwefel7704-34-9CDDCCAAAAA
Schwefeldichlorid10025-67-9DDDCBAAAAA
Schwefeldioxid (flüssig)7446-09-5BDCBBBDAAA
Schwefeldioxid (trocken)7446-09-5ADCBBBDAAA
Schwefelhexafluorid2551-62-4ABBBBBBAAA
Schwefelsäure (kozentriert)7664-93-9CDDDDAAAAA
Schwefelsäure (wässrig)7664-93-9BCCDCAAAAA
Schwefeltrioxid7446-11-9CDDCBBAAAA
Schwefelwasserstoff7783-06-04ADCCCBCAAA
Schweröl-DAABAAAAAA
Seifenlösungen-AAAAAAAAAA
Senfgas505-60-2CBBAABAAAA
Silbernitrat7761-88-8AAAAAAAAAA
Silikatester-DCCDAAAAAA
Silikonfett-AAACBABAAA
Silikonöl68083-14-7AAADBABAAA
Skydrol 500-ADDCCACAAA
Skydrol 7000-ADDCCACAAA
Sojaöl8001-22-7CAAAAAAAAA
Spirituosen-AAAAAAAAAA
Spiritus-AAAAAAAAAA
Stärke9005-84-9AAAAAAAAAA
Stearinsäure57-11-4CCBCBABAAA
Steinkohlenteer8007-45-2AAADAAAAAA
Stickstoff7727-37-9AAAAAAAAAA
Stickstoffdioxid10102-44-0DDDDDCDAAA
Talg61789-97-7BAABAAAAAA
Tanninsäure1401-55-4ABBBAAAAAA
Terpentin8006-64-2DAADBBAAAA
Terpineol (Alpha)98-55-5CCCDAAAAAA
Tetrabromethan79-27-6DDDDCCAAAA
Tetrachlorethan79-34-5DDDDCDAAAA
Tetrachlorethen127-18-4DDDDCDAAAA
Tetrafluoroborsäure16872-11-0AAABAABAAA
Thiocyansäuremethylester556-64-9BDDDCBAAAA
Tierfette-CAABAAAAAA
Tierisches Fett-CAAAAAAAAA
Titantetrabutanolat5593-70-4ABBBAAAAAA
Toluol108-88-3DDDDDDDAAA
Transformatorenöl-DAABAAAAAA
Triacetin102-76-1ABBADDDAAA
Tributylmercaptan75-66-1DDDDDDDAAA
Trichloressigsäure76-03-9BBBCCCCAAA
Trichlorethan71-55-6DDDDBDBAAA
Triethylamin121-44-8DCCDCBCAAA
Triethylboran97-94-9CDDDDDAAAA
Trimethylpentan540-84-1DAADBBAAAA
Trimethylpenten25167-70-8DCCDCCAAAA
Trinkwasser7732-18-5AAAAAAAAAA
Wasser7732-18-5AAAAAAAAAA
Wasserdampf (130°C bis 200°C)-CDDDDDCAAA
Wasserdampf (bis 130°C)-ADDCDAAAAA
Wasserstoff1333-74-0AAACCAAAAA
Wasserstoffperoxid7722-84-1BDCCBCBAAA
Weinsäure133-37-9BAAAAAAAAA
Weißöl-DAADAAAAAA
Xenon7440-63-3AAAAAAAAAA
Xylidin1300-73-8DCCDDADAAA
Xylol95-47-6DDDDADBAAA
Zeolithe1318-02-1AAAAAAAAAA
Zinkacetat557-34-6BDCDDCDAAA
Zinkcarbonat3486-35-9AAAAAAAAAA
Zinkchlorid7646-85-7AAAAAAAAAA
Zinksulfat7733-02-0AAAAAAAAAA
Zinnchlorid (II)7772-99-8AAABAAAAAA

Informationen zur Medienliste

Über 400 Medien

In unserer Medienliste ist die Beständigkeit von 10 Werkstoffen in Kombination zu 400 verschiedenen Medien aufgelistet.

Suchfeldfunktion

Um möglichst schnell und einfach eine Beständigkeit eines Werkstoffs zu überprüfen, empfehlen wir Ihnen das rot markierte Suchfeld zu verwenden.

Allgemeine Richtwerte

Bitte beachten Sie, dass es bei den Angaben um allgemeine Richtwerte handelt und wir keine Verantwortung für diese Angaben übernehmen.

CAS-Nummer

Die CAS-Nummer ist die eindeutige Identifikationsnummer einer Chemikalie. In vielen Fällen ist es einfacher nach der CAS zu suchen.

Raumtemperatur

Bitte beachten Sie, dass die Medientests bei Raumtemperatur durchgeführt wurden und auch in diesem Bereich aussagekräftig sind.

professionelle Beratung

Sollte ein Medium in unserer Liste fehlen oder Sie Fragen zu einer Auslegung haben, dann können Sie uns natürlich gerne kontaktieren.

NH O-RING hat 4,75 von 5 Sternen 487 Bewertungen auf ProvenExpert.com